LETNÉ TÁBORY
       Wellness tábor
       Tábor v raji


Ako sa prihlásiť?


Ako sa prihlásiť?
Prihlášku (prihlášky) Vám zašleme poštou na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, ktorý môžete vyplniť a odoslať TU. Formulár vyplnte a kliknite na odoslať. Spolu s prihláškou obdržíte aj kompletné podrobné informácie k táboru. Po obdržaní, je potrebné prihlášku vyplniť a odoslať aj s kópiami najneskor do  dní späť do CK. Počas týchto 5 dní máte miesta v tábore rezervované.

Ako zaplatiť?
Platbu za tábor nie je potrebné zaplatiť celú pri prihlásení. V lehote 5 dni po obdržaní prihlášky poštou je okrem odoslania vyplnených prihlášok späť do CK,  potrebné zrealizovať aj zálohovú platbu v min. výške 30 € / dieťa. Na platbu môžete využiť poštovú poukážku priloženú pri prihláške, prípadne ju môžete zrealizovať bankovým prevodom v prospech účtu 262 578 3067 / 1100 Tatra banka, a.s. Pri platbách vždy uvádzajte variabilný symbol (VS), ktorým je čislo prihlášky. Doplatok uhraďte bez vyzvania do 30 dní pred začiatkom pobytu. V prípade, že sa zmluva uzatvára v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom pobytu, uhraďte za pobyt celú sumu.


     AKTUALITY
INFO K PRÍCHODOM A ODCHODOM
Huráááá prááázdniny a PRIMA LETO sa záčína!    čítať viac