LETNÉ TÁBORY
       Tábor v raji
       Wellness tábor


Ako sa prihlásiť?


Ako sa prihlásiť?
Prihlášku (prihlášky) Vám zašleme poštou na adresu uvedenú v objednávkovom formulári, ktorý môžete vyplniť a odoslať TU. Formulár vyplnte a kliknite na odoslať. Spolu s prihláškou obdržíte aj kompletné podrobné informácie k táboru. Po obdržaní, je potrebné prihlášku vyplniť a odoslať aj s kópiami najneskor do  dní späť do CK. Počas týchto 5 dní máte miesta v tábore rezervované.

Ako zaplatiť?
Platbu za tábor nie je potrebné zaplatiť celú pri prihlásení. V lehote 5 dni po obdržaní prihlášky poštou je okrem odoslania vyplnených prihlášok späť do CK,  potrebné zrealizovať aj zálohovú platbu v min. výške 30 € / dieťa. Na platbu môžete využiť poštovú poukážku priloženú pri prihláške, prípadne ju môžete zrealizovať bankovým prevodom v prospech účtu 262 578 3067 / 1100 Tatra banka, a.s. Pri platbách vždy uvádzajte variabilný symbol (VS), ktorým je čislo prihlášky. Doplatok uhraďte bez vyzvania do 30 dní pred začiatkom pobytu. V prípade, že sa zmluva uzatvára v lehote kratšej ako 30 dní pred začiatkom pobytu, uhraďte za pobyt celú sumu.


     AKTUALITY
DOPLATOK ZA TÁBOR
Prosím, nezabudnite doplatiť najneskôr mesiac pred nástupom!    čítať viac
UŽ NEČAKAJTE!
Naše tábory sa míňajú ako teplé rožky!    čítať viac