LETNÉ TÁBORY
       Wellness tábor
       Tábor v raji


Rekreačné poukazy

Príspevok na rekreáciu

 V súvislosti so zavedením rekreačných poukazov Vám vystavíme faktúru, ktorú predložíte zamestnávateľovi na príspevok vo výške 55 % zo sumy  tábora. Vaše fakturačné údaje nám prosím napíšte mailom.

Faktúru môžeme vystaviť až po dodaní služby, resp. uskutočnení tábora. Na uplatnenie príspevku máte lehotu 30 dní od skončenia tábora, v ktorej si nárok uplatníte u zamestnávateľa.

Údaje potrebné na vystavenie faktúry:

- meno  a priezvisko objednávateľa:
- adresa objednávateľa:
- meno a priezvisko dieťaťa:
- dátum narodenia dieťaťa:
- termín tábora:
- miesto tábora:
- číslo prihlášky:
- záloha za tábor zaplatená dňa:           vo výške:           (bankou / poštovou poukážkou)
- doplatok za tábor zaplatený dňa:           vo výške:           (bankou / poštovou poukážkou)
-faktúru žiadam odoslať v obálke na adresu: 

 

     AKTUALITY
PRIHLÁŠKY - OZNAM
Potvrdzovanie prihlášok    čítať viac