LETNÉ TÁBORY
       Wellness tábor
       Tábor v raji


Rekreačné poukazy

Príspevok na rekreáciu

 V súvislosti so zavedením rekreačných poukazov Vám po absolvovaní tábora môžeme vystaviť faktúru. Pošlite nám žiadosť emailom  s nižšie uvedenými informáciami a vystavenú faktúru Vám pošleme poštou. Faktúru predložíte zamestnávateľovi na príspevok vo výške 55 % zo sumy  tábora. Prosím, postupujte podľa nižšie uvedených informácií.

Faktúru môžeme vystaviť až po dodaní služby, resp. uskutočnení tábora. Na uplatnenie príspevku máte lehotu 30 dní od skončenia tábora, v ktorej si nárok uplatníte u zamestnávateľa.

Skopírujte nižšie uvedené riadky do emailu, doplňte o Vaše potrebné informácie a email nám odošlite tesne po ukončení tábora na: faktury@primaleto.sk

1) meno a priezvisko rodiča, ktorý si chce uplatniť príspevok:
2) adresa rodiča, ktorý si chce uplatniť príspevok:
3) meno a priezvisko dieťaťa:
4) dátum narodenia dieťaťa:
5) termín tábora:
6) miesto tábora:
7) číslo prihlášky:
8) záloha za tábor zaplatená dňa:           vo výške:           (bankou / poštovou poukážkou)
9) doplatok za tábor zaplatený dňa:           vo výške:           (bankou / poštovou poukážkou)
10) faktúru žiadam odoslať v obálke na adresu: 

 

     AKTUALITY
INFO K PRÍCHODOM A ODCHODOM
Huráááá prááázdniny a PRIMA LETO sa záčína!    čítať viac