LETNÉ TÁBORY
       Tábor v raji
       Wellness tábor


Zdravotné obmedzenia


 Do tábora nemôžeme prijať dieťa, ktoré trpí:
- ochorením srdca,
- epilepsiou,
- cukrovkou s aplikáciou inzulínu,
- poruchou správania,
- syndrómom: ADHD (hyperaktivita, porucha pozornosti); ADD (porucha pozornosti); resp. ODD (porucha opozičného správania),
- nočným pomočovaním,
- závažnou potravinovou alebo inou alergiou.