LETNÉ TÁBORY
       Tábor v raji
       Wellness tábor


DOPLATOK ZA TÁBOR

Prosím, nezabudnite doplatiť najneskôr mesiac pred nástupom!

Pripomíname Vám, že ak ste nezaplatili za tábor celú sumu, doplatok je potrebné doplatiť najneskôr mesiac pred nástupom.

Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol, ktorým je číslo prihlášky.

Číslo účtu vo formáte BBAN: 2625783067 / 1100 Tatra banka, a.s

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK0911000000002625783067

BIC (SWIFT): TATRSKBX     AKTUALITY
INFO K PRÍCHODOM A ODCHODOM
Huráááá prááázdniny a PRIMA LETO sa záčína!    čítať viac
DOPLATOK ZA TÁBOR
Prosím, nezabudnite doplatiť najneskôr mesiac pred nástupom!    čítať viac