LETNÉ TÁBORY
       Wellness tábor
       Tábor v raji


INFO K PRÍCHODOM A ODCHODOM

Huráááá prááázdniny a PRIMA LETO sa záčína!

Vážení účastníci,

k nástupu do tábora, by ste mali mať kompletné informácie, ktoré sme Vám zasielali poštou.

Váš termín tábora máte uvedený vo vrchnej časti tlačiva "PRIHLÁŠKA DO TÁBORA - ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU".

Pripomíname Vám, že ak ste nezaplatili za tábor celú sumu, doplatok je potrebné doplatiť najneskôr mesiac pred nástupom.

Čas príchodu a odchodu z tábora je rovnaký pre všetky tábory.

PRÍCHOD do tábora je vždy v SOBOTU a je možný medzi 14 – 17,00 hod.
Pri nástupe treba odovzdať kópiu preukazu poistenca zdravotnej poisťovne a tlačivo
ZDRAVOTNÉ VYHLÁSENIE RODIČA, ktoré CK zasiela spolu s potvrdenou prihláškou.

ODCHOD z tábora je vždy v SOBOTU medzi 9 – 11,00 hod. Rodič je povinný prevziať dieťa z tábora bez ohľadu na jeho vek osobne, prípadne môže písomne splnomocniť inú dospelú osobu. Splnomocnenie nie je potrebné úradne overovať.

Všetky potrebné informácie k táboru a tlačivá ste obdržali od nás poštou ale môžete si ich stiahnuť vo formáte PDF tu. 

Ďalej žiadame rodičov, aby z dôvodu eliminácie zanesenia rôznych rotavírusových ochorení do ubytovacieho zariadenia, ktoré sa šíria vzduchom a kontaktom a spôsobujú hnačky a zvracanie, rešpektovali zákaz vstupu do ubytovacieho zariadenia, ktorý je povolený len ubytovaným deťom.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutie v tábore :-) .


     AKTUALITY
INFO K PRÍCHODOM A ODCHODOM
Huráááá prááázdniny a PRIMA LETO sa záčína!    čítať viac