Akuálna informácia

Máme pre vás dobrú správu!

V nadväznosti na aktuálnu priaznivú situáciu tábory u nás prebiehajú a v táboroch dôsledne dodržiavame odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky.

 

Ako budú teda prebiehať letné tábory?

Ako iste viete, aj  v minulosti sme v letných táboroch dbali na zvýšenú osobnú a prevádzkovú hygienu. Teda hygienické opatrenia, ktoré máme v táboroch  štandardne zavedené, budeme aplikovať aj naďalej spolu so zapracovanými odporúčaniami hlavného hygienika Slovenskej republiky.  

 

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Počas tábora budeme okrem iného najmä:

- dôsledne vykonávať vstupný zdravotný filter u všetkých účastníkov tábora,

- uskutočňovať zvýšený zdravotný dohľad počas letného tábora,

- zabezpečovať a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej hygieny aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov tábora, hlavne umývanie a dezinfikovanie rúk.,

- dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t.j. prevádzková hygiena celkových priestorov tábory so zameraním na hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletný papier, mydlo, dezinfekcia),

- denne zabezpečovať upratovanie a použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,

- pravidelne vetrať všetky ubytovacie a prevádzkové priestory,

- pravidelne dezinfikovať všetky WC, umyvárne,

- pravidelne dezinfikovať jedáleň pred každým podávaním stravy,

- dôkladne dezinfikovať všetky priestory medzi jednotlivými turnusmi,

- zabezpečovať rozmiestnenie dezinfekčných prípravkov s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk do priestorov hygienických zariadení, jedálne, kuchyne a spoločenských miestností,

- zabezpečovať vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky pre personál.

 

Nosenie rúšok

Pre účastníkov letného tábora, vrátane personálu platí výnimka z povinného nosenia rúšok pri všetkých aktivitách v rámci areálu vyhradeného na konanie letného tábora a tiež pri pohybe po voľnej prírode.

 

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti prekladajú okrem detí aj všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú v tábore, teda animátori, personál kuchyne, personál zabezpečujúci upratovanie, prípadne ďalšie osoby. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred začiatkom tábora.  

Vo vyhlásení sa uvádza:

a) že dieťa (alebo iná osoba zúčastnená na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii rozširujeme vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,

 b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.