Kontakt

PRIMA LETO, s.r.o.

cestovná kancelária pre deti

ČSA 25, Banská Bystrica 974 01

 

 0905 44 39 77, 0903 44 39 77

 048 / 416 02 32

 primaleto@primaleto.sk

 

IČO: 366 23 296

DIČ: 2021778209

Číslo účtu: 262 578 3067 / 1100     Tatra banka, a.s

Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol, ktorým je číslo prihlášky.

Pre SEPA bankový prevod:

IBAN: SK0911000000002625783067    BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Spoločnosť PRIMA LETO, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Banskej Bystrici, Vložka číslo 8911/S, oddiel Sro. Sídlo: 962 31 Sielnica 337

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Banská Bystrica, Dolná 46