Zdravotné obmedzenia

Zdravotné obmedzenia

Do tábora nemôžeme prijať dieťa, ktoré trpí:

  • ochorením srdca,
  • epilepsiou,
  • cukrovkou s aplikáciou inzulínu,
  • poruchou správania,
  • syndrómom: ADHD (hyperaktivita, porucha pozornosti); ADD (porucha pozornosti); resp. ODD (porucha opozičného správania),
  • nočným pomočovaním,
  • závažnou potravinovou alebo inou alergiou.