Rekreačné poukazy

Príspevok na rekreáciu

V súvislosti so zavedením rekreačných poukazov Vám po absolvovaní tábora vystavíme faktúru. Faktúru predložíte zamestnávateľovi na preplatenie príspevku vo výške 55 % zo sumy tábora. Faktúru môžeme vystaviť až po dodaní služby, resp. uskutočnení tábora. Na uplatnenie príspevku máte lehotu 30 dní od skončenia tábora, v ktorej si nárok uplatníte u zamestnávateľa.